Política de privacidade


POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Data efectiva: 07 de decembro do 2018

Galician Film Forum (“nós”, “a nós”, “noso”) opera o sitio web http://galicianfilmforum.gal (en adiante, o “Servizo”).

Esta páxina infórmalle das nosas políticas en materia de recompilación, uso e divulgación de datos persoais cando utiliza o noso Servizo e das opcións das que dispón en relación con eses datos. Política de privacidade vía Free Privacy Policy Website.

Utilizamos os seus datos para prestarlle o Servizo e melloralo. Ao utilizar o Servizo, vostede acepta a recompilación e o uso de información de conformidade con esta política. A menos que esta Política de privacidade defina o contrario, os termos utilizados nela teñen os mesmos significados que os nosos Termos e Condicións, dispoñibles no http://galicianfilmforum.gal

DEFINICIÓNS

 • Servizo | Servizo é o sitio web http://galicianfilmforum.gal operado por Galician Film Forum
 • Datos persoais | Datos persoais significa os datos sobre unha persoa física viva que pode ser identificada a partir deses datos (ou con eses datos e outra información da que dispoñamos ou probablemente podamos dispoñer).
 • Datos de uso | Datos de uso son os datos recompilados automaticamente, xerados polo uso do Servizo ou pola propia infraestrutura do Servizo (por exemplo, a duración da visita a unha páxina).
 • Cookies | As cookies son pequenos arquivos almacenados no seu dispositivo (computador ou dispositivo móbil).

RECOMPILACIÓN E USO DA INFORMACIÓN

Recompilamos diferentes tipos de información con diversas finalidades para prestarlle o Servizo e melloralo.

TIPOS DE DATOS RECOMPILADOS

Datos persoais

Cando utilice o noso Servizo, é posible que lle pidamos que nos proporcione determinada información persoalmente identificable que poderá ser utilizada para contactar con vostede ou para identificarlle (“Datos persoais”). A información persoalmente identificable pode incluír, entre outras, a seguinte:

 • Dirección de e-mail
 • Nome e apelidos
 • Cookies e datos de uso

Datos de uso

Tamén recompilamos información sobre a forma na que se accede e utiliza o Servizo («Datos de uso»). Estes Datos de uso poden incluír información como a dirección do protocolo da internet do seu computador (por exemplo, dirección IP), tipo de navegador, versión do navegador, as páxinas que visita do noso Servizo, a hora e a data da súa visita, o tempo que pasa nesas páxinas, identificadores exclusivos de dispositivos e outros datos de diagnóstico.

Datos de cookies e seguimento

Utilizamos cookies e tecnoloxías de seguimento similares para rastrexar a actividade do noso Servizo e manter determinada información.

As cookies son arquivos cunha pequena cantidade de datos que poden incluír un identificador exclusivo anónimo. As cookies son enviadas ao seu navegador desde un sitio web e almacénanse no seu dispositivo. Outras tecnoloxías de seguimento tamén utilizadas son balizas, etiquetas e scripts para recompilar e rastrexar a información, así como para mellorar e analizar o noso Servizo.

Vostede pode ordenar ao seu navegador que rexeite todas as cookies ou que lle avise cando se envía unha cookie. Con todo, se non acepta cookies, é posible que non poida utilizar algunhas partes do noso Servizo.

Exemplos de cookies que utilizamos:

 • Cookies de sesión. Utilizamos Cookies de sesión para operar o noso Servizo.
 • Cookies de preferencia. Utilizamos Cookies de preferencia para lembrar as súas preferencias e diversos axustes.
 • Cookies de seguridade. Utilizamos Cookies de seguridade para fins de seguridade.

USO DE DATOS

Galician Film Forum utiliza os datos recompilados con diversas finalidades:

 • Fornecer e manter o noso Servizo
 • Notificarlle cambios no noso Servizo
 • Permitirlle participar en funcións interactivas do noso Servizo cando decida facelo
 • Prestar asistencia ao cliente
 • Recompilar análise ou información valiosa que nos permitan mellorar o noso Servizo
 • Controlar o uso do noso Servizo
 • Detectar, evitar e abordar problemas técnicos

TRANSFERENCIA DE DATOS

A súa información, incluíndo os Datos persoais, pode ser transferida a —e mantida en— computadores localizados fóra do seu estado, provincia, país ou outra xurisdición gobernamental onde as leis de protección de datos poden diferir das da súa xurisdición.

Se vostede atópase fóra do Reino Unido e decide facilitarnos información, teña en conta que nós transferimos os datos, incluíndo Datos persoais, a Reino Unido e que os tratamos alí.

A súa aceptación desta Política de privacidade seguida do seu envío desta información representa que está de acordo con dita transferencia.

Galician Film Forum emprenderá todas as medidas razoables necesarias para garantir que os seus datos sexan tratados de forma segura e de conformidade con esta Política de privacidade e non se realizará ningunha transferencia dos seus Datos persoais a unha organización ou país, salvo que existan uns controis adecuados establecidos incluíndo a seguridade dos seus datos e outra información persoal.

DIVULGACIÓN DE DATOS

REQUISITOS LEGAIS

Galician Film Forum pode divulgar os seus Datos persoais de boa fe cando considere que esta acción é necesaria para o seguinte:

 • Cumprir unha obrigación legal
 • Protexer e defender os dereitos ou bens de Galician Film Forum
 • Previr ou investigar posibles infraccións en relación co Servizo
 • Protexer a seguridade persoal de usuarios do Servizo ou do público
 • Protexerse fronte a consecuencias legais

SEGURIDADE DOS DATOS

A seguridade dos seus datos é importante para nós, pero lembre que ningún método de transmisión por Internet ou método de almacenamento electrónico resulta 100% seguro. A pesar de que nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para protexer os seus Datos persoais, non podemos garantir a súa seguridade absoluta.

PROVEDORES DE SERVIZOS

Podemos contratar a persoas físicas e xurídicas terceiras para facilitar o noso Servizo (“Provedores de servizos”), para que presten o Servizo no noso nome, para que fornezan servizos relacionados co Servizo ou para que nos axuden a analizar como se utiliza o noso Servizo.

Estes terceiros teñen acceso aos seus Datos persoais unicamente para realizar estas tarefas no noso nome e están obrigados a non divulgalos nin utilizalos con ningún outro fin.

ANÁLISE

Podemos utilizar Provedores de servizos terceiros para controlar e analizar o uso do noso Servizo.

Google Analytics

Google Analytics é un servizo de analítica web ofrecido por Google que rastrexa e informa do tráfico dos sitios web. Google utiliza os datos recompilados para rastrexar e controlar o uso do noso Servizo. Estes datos son compartidos con outros servizos de Google. Google pode utilizar os datos recompilados para contextualizar e personalizar os anuncios da súa propia rede de publicidade.

Pode optar por que a súa actividade no Servizo non estea dispoñible para Google Analytics instalando o complemento de inhabilitación para o navegador. Este complemento evita que o JavaScript de Google Analytics ( ga. js, analytics. js e dc. js) comparta información con Google Analytics sobre a actividade das visitas.

Para máis información sobre as prácticas de privacidade de Google, visite a páxina web de Privacidade e Condicións de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es

LIGAZÓNS A OUTROS SITIOS

O noso Servizo pode conter ligazóns a outros sitios non operados por nós. Se fai clic na ligazón dun terceiro, será dirixido ao sitio dese terceiro. Recomendámoslle encarecidamente que revise a Política de privacidade de todos os sitios que visite.

Non temos ningún control nin asumimos responsabilidade algunha con respecto ao contido, as políticas ou prácticas de privacidade de sitios ou servizos de terceiros.

PRIVACIDADE DO MENOR

O noso servizo non está dirixido a ningún menor de 18 anos (en adiante, “Menor”).

Non recompilamos de forma consciente información persoalmente identificable de menores de 18 anos. Se é vostede un pai/nai ou titor e ten coñecemento de que o seu fillo facilitounos Datos persoais, contacte connosco. Se temos coñecemento de que recompilamos Datos persoais de menores sen verificación do consentimento parental, tomamos medidas para eliminar esa información dos nosos servidores.

CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Podemos actualizar a nosa Política de privacidade periodicamente. Notificarémoslle calquera cambio publicando a nova Política de privacidade nesta páxina.

Informarémoslle a través do e-mail e/ou dun aviso destacado sobre o noso Servizo antes de que o cambio entre en vigor e actualizaremos a «data efectiva» na parte superior desta Política de privacidade.

Recomendámoslle que revise esta Política de privacidade periodicamente para comprobar se se introduciu algún cambio. Os cambios nesta Política de privacidade entran en vigor cando se publican nesta páxina.

CONTACTE CONNOSCO

Se ten algunha pregunta sobre esta Política de privacidade, contacte connosco:

Por e-mail: galicianfilmforum@gmail.com